EKO moduļu dūmvadu sistēmas raksturo augsta konstrukcijas stabilitāte. Tas ļauj celt mūsu dūmvadus līdz kopējam augstumam 25 m, mērot no pamatnes, ar nosacījumu, ka to augstums virs jumta virsmas atbilst vērtībām, kas parādītas Tab. 4.

Dūmvada tipsDūmvada diametrs (cm) Ārējie izmēri (cm)Dūmvada augstums h (m)Apmūrēts ar ķieģeli 12 cm (m)Apmests
-2cm (m)
vienas cukas14-2036x368 m2,101,50
8-25 m1,801,00
vienas cukas ar 1 ventilācijas kanālu14-2036x508 m2,401,70
8-25 m2,001,00
  1. UZMANĪBU! Tabulas lietošanas nosacījums ir dūmvada sānu balstīšana ēkas jumta konstrukcijā – Zīm.17.Lai nodrošinātu dūmvada horizontālo stabilitāti izejā caur jumtu un vienlaikus norobežotu to no ēkas konstrukcijas, jāveic tā atbilstoša stiprināšana jumta konstrukcijā. No kvadrātcaurules vai c-profila jāizveido dūmvadu aptverošs režģis un ar skrūvju palīdzību jāpiestiprina tas pie jumta konstrukcijas sijām. Metāla režģi stiprināt virs vai zem  sijām.  Dūmvada virsjumta daļas augstums h pēc Tab. 4.

  2. EKOmds dūmvadu virsjumta daļas, kas pārsniedz Tab. 4 norādītos lielumus, stabilitāti var iegūt izmantojot papildus armējumu. Armējums tiek izveidots no metāla stiegrām Ø12 mm, kuras tiek ievietotas moduļbloka stūros esošajās Ø 30 mm atverēs. Lai atvieglotu stiegrošanas procesu, ieteicams izmantot stiegras Ø 12 mm ar vītņotiem galiem un saistīt tās savā starpā ar garajiem uzgriežņiem ar iekšējo vītni M10 mm – Zīm.18

    Standarta stiegras garums ir 100 cm. Pēc konkrētajam dūmvadam nepieciešamā stiegru daudzuma izlikšanas, pēdējā stiegra ir jāpiegriež tā, lai tās augšgals būtu par apmēram 25 cm zemāk par dūmvada nobeigumu. Stiegras ir jābalsta uz speciāliem korķiem, kas pirms tam attiecīgajā augstumā ir iesprausti dūmvada bloka stūros esošajās atverēs – Zīm.19.b. Ieteicamajam kopējam stiegrojuma garumam būtu jābūt  divkārt lielākam par dūmvada virsjumta daļas garumu ( piem., dūmvadam ar 2 m garu virsjumta daļu – 4 m; 3 m – 6 m stiegrojuma) un apakšā jābalstās vismaz 0,75 m attālumā zem pārseguma – Zīm 19.

    Moduļbloka stūros esošās atveres, kurās ir ievietotas un savā starpā savienotas stiegras, obligāti ir jāpielej ar šķidru cementa maisījumu – Zīm.19.a.