EKO moduļu dūmvadu sistēmas var tikt izmantotas dūmgāzu novadīšanai no apkures katliem un kamīniem, kas darbojas uz cieto kurināmo kā arī no mūsdienīgām apkures iekārtām, kas darbojas uz šķidro vai gāzes kurināmo ar atvērtu degšanas kameru. Atkarībā no dūmvada augstuma un apkures iekārtas parametriem, bet visupirms no tās jaudas, dūmvada diametru pieskaņo apkures sistēmas projektētājs. Saīsinātu pārskatu sniedz zemāk esošās diagrammas: