1. Visas telpas, tostarp pagrabi un bēniņi, būtu jānodrošina ar gaisa ieplūdi un izplūdi caur kanāliem, kas novirzīti caur jumtu. Telpā, kurā ir uzstādīts apkures katls, jābūt gaisa pieplūdes ventilācijas atverei ar šķērsgriezuma laukumu ne mazāk kā 200 cm2, kuras apakšējā mala nedrīkst atrasties augstāk par 33 cm no grīdas, kā arī gaisa izplūdes ventilācijas atverei ar šķērsgriezuma laukumu ne mazāk kā 200 cm2, kas atrodas iespējami tuvu pārsegumam.
  2. Ventilācijas kanāli, atšķirībā no dūmkanāliem,  tiek nobeigti sānu vietās tieši zem elementa, kas nosedz dūmvadu (nosegplāksnes). Lai izvairītos no nevēlamas gaisa plūsmas turbulences, ir ieteicams izveidot divas atveres ventilācijas kanāla pretējās sienās – Zīm.4.a. Šis ieteikums neattiecas uz dūmvada konfigurāciju ar papildus ventilācijas kanāliem. Šādos gadījumos, siena, kas atdala ventilācijas bloka kanālus, nedrīkst tikt aizskarta – Zīm.4.b.