1. Dūmvads veido brīvi stāvošu konstrukciju. Līdz ar to, nav pieļaujams dūmvadu saistīt ar ēkas konstrukciju, tāpēc starp to un dūmvadu jāatstāj brīva sprauga no 5 līdz 10 mm – Zīm.5.
 2. Dūmvads nedrīkst tieši piegult viegli uzliesmojošām sienu virsmām. Tāpēc, jāievēro minimums 5 cm atkāpe, bet brīvajā telpā jāļauj cirkulēt gaisam – Zīm.6.
 3. Dilatācijai pie dūmvada izejas caur pārsegumu jābūt:
  1. pie ugunsdroša pārseguma 3 cm – Zīm.7.a
  2. pie ugunsnedroša pārseguma 5 cm – Zīm.7.b

Brīvā telpa jāaizpilda ar ugunsdrošu izolāciju.

 1. Dūmrovja pārejai caur ugunsnedrošu sienu jābūt aizsargātai vismaz 15 cm rādiusā ar nedegošu materiālu– piemēram, ugunsdrošu izolāciju – Zīm.8a. Dūmrovja pārejai caur ugunsdrošu sienu jābūt noizolētai visā garumā, lai izvairītos no termospriedzes – Zīm.8b.
 2. Savienojot dūmrovi ar dūmvada keramisko pieslēguma T-gabalu, obligāti jāievēro izplešanās rezerve:
  1. gāzes un eļļas katliem ar zemu dūmgāžu temperatūru, dilatācijas spraugai jābūt apmēram 3 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu vai arī ar elastīgu, ugunsdrošu silikonu.
  2. cietā kurināmā katliem dilatācijas spraugai jābūt 5 – 10 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu – Zīm. 8a un 8b.
  3. klasiskajiem kamīniem un kamīna kurtuvēm dilatācijas spraugai jābūt 5 – 10 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu. Ieteicams, lai šajā gadījumā tiktu izmantots pieslēguma T-gabals 45° – Zīm. 9

Pirms dūmrovja ievietošanas pieslēguma T-gabalā, tā ieejošais gals janotin ar ugunsdrošu auklu. Auklas ieteicamie izmēri ir doti Tab. 1.

Ugunsdroša auklaAuklas garums pieņemot, ka tiek uztīti 4 vijumiAuklas garums pieņemot, ka tiek uztīti 4 vijumiAuklas garums pieņemot, ka tiek uztīti 4 vijumiAuklas garums pieņemot, ka tiek uztīti 4 vijumi
D 14D 16D 18D 20
Ø 6 mm 1,72 m2,00 m2,28 m2,56 m
Ø 10 mm 1,68 m1,96 m2,24 m2,25 m

UZMANĪBU! Dažreiz ir situācijas, kad būvdarbu veikšanas stadijā ir nepieciešamība pieslēgt pagaidu apkures iekārtu ar mērķi piesildīt telpas. Šādā gadījumā ir jāseko, lai dūmrovja garums būtu pieteikošs, lai nepieļautu pieslēguma T-gabala tiešu kontaktu ar liesmu. Šāda tipa apkures iekārtu pieslēgšana ar pārāk īsiem dūmrovja posmiem var sekmēt termisko šoku un novest pie pieslēguma T-gabala bojājumiem (plaisāšanas).