1. Lai veiktu dūmvada virsjumta daļas apdari ar ķieģeli, jāizmanto betona atbalsta plāksne – Zīm. 10. Piedāvājumā ir gatavas atbalsta plāksnes vienas cukas dūmvadiem – Zīm.10.a un vienas cukas dūmvadiem ar 1 ventilācijas kanālu – Zīm.10.b.Savukārt citām konfigurācijām: piem., vienas cukas ar 1 ventilācijas kanālu + 2 ventilācijas kanāli (Zīm.10.c), jāizgatavo atblasta plāksne uz vietas izmantojot veidņus.Uz vietas izgatavotas atbalsta plāksnes armēšana jāveic pēc zemākesošajām norādēm – Zīm.12

    UZMANĪBU! Armatūras sietam noteikti jāatrodas maksimums 2 cm no plāksnes augšējās malas. Jāatceras, ka B 20 markas betons pilnu izturību iegūst pēc 28 dienām. Veicot ķieģeļu apdari, pirmajā un pēdējā rindā atstāt brīvas vertikālās šuves, lai nodrošinātu apdares vēdināšanu.

 Tabula Nr.2

Ar ķieģeli apmūrētu
dūmvadu kombināciju
piemēri
A36 cm**61 cm**86 cm**50 cm**75 cm**100 cm**

**- pieņemot, ka moduļbloku vertikālā savienojuma šuve ir maksimāli 1 cm