1. Lõõri katusest kõrgemal oleva osa telliskividega viimistlemiseks tuleb kasutada betoonist toetusplaati (joonis 10). Saadaval on valmis toetusplaadid ühe avaga lõõridele (joonis 10.a) ning ühe ava ja ühe ventileerimiskanaliga lõõridele (joonis 10.b).
  2. Teiste konfiguratsioonide puhul – nt 1 ava ja 1 ventilatsioonikanal + 2 ventilatsioonikanalit (Joonis 10.c) – tuleb toetusplaat luua kohapeal, kasutades plokke.Kohapeal loodud toetusplaadi tugevdamisel tuleb järgida alltoodud juhendeid (joonis 12).ETTEVAATUST! Armatuurvõrk peab kindlasti olema plaadi ülemisest äärest maksimaalselt 2 cm kaugusel. Ei tohi unustada, et B-20-klassi betoon omandab täieliku vastupidavuse 28 päevaga. Telliskiviviimistluse teostamisel tuleb esimesel ja viimasel real jätta vabu vertikaalseid liitekohti viimistluse ventileerimise tagamiseks.

Tabel nr 2 

Telliskividega viimistletud lõõride kombinatsioonide näited
A36 cm**61 cm**86 cm**50 cm**75 cm**100 cm**

**- eeldades, et moodulplokkide vertikaalse ühenduskoha liitekoht on maksimaalselt 1 cm