1. Lõõri toimiv kõrgus, mis on mõõdetud ühenduse T-tükist kuni ülemise väljaviiguni, peab olema:
   • kateldel, mis töötavad gaasiga, minimaalselt 4 m,
   • kateldel, mis töötavad vedela ja tahke kütusega, minimaalselt 5 m.
 2. On soovitav, et lõõrid, mis paigaldatakse hoonest väljapoole, oleksid termoisoleeritud ja väliseinaga seotud, kasutades seina ankurdatud klambreid (joonis 1). Minimaalne klambrite arv: 2 tk; klambrite maksimaalne samm: iga 3 m järel.

 3. Katuse kohal peab lõõri kõrgus vastama järgmistele tingimustele:
  1. Lamedate, kuni 12° kaldega katuste puhul peab lõõri väljaviik olema vähemalt 0,6 m kõrgem kui katusehari, sõltumata katuse konstruktsioonist (joonis 2.a).
  2. Üle 12° kaldega ja tuleohtliku kattematerjaliga kaldkatuste puhul peab lõõri väljaviik olema katuseharjast vähemalt 0,6 m kõrgem (joonis 2.b).

  3. Üle 12° kaldega ja mittepõleva, raskelt süttiva kattematerjaliga kaldkatustel peab lõõri väljaviik olema katusekattest vähemalt 0,3 m võrra kõrgem ja horisontaalselt möödetult sellest vähemalt 1,0 m kaugusel (joonis 2.c).

 1. Üle 12° kaldega katust tuleks pidada lõõri õige toimimise takistuseks. Sellepärast peavad sõltuvalt lõõri asukohast hoone kõrgeima elemendi suhtes, mis moodustab selle takistuse (kaitse), lõõri väljaviigud olema:
 1. takistusest (kaitsest) vähemalt 0,3 m kõrgemad lõõridel, mis asuvad sellest takistusest kuni 1,5 m kaugusel (joonis 3.a);
 2. takistuse (kaitse) ülemise ääre tasemega tasa lõõridel, mis asuvad sellest takistusest 1,5 kuni 3,0 m kaugusel (joonis 3.b);
 3. takistuse ülemisest servast horisondi suhtes 12° nurga all lõõridel, mis asuvad sellest takistusest 3,0 kuni 10,0 m kaugusel (joonis 3.c).