1. Lõõr moodustab vabalt seisva konstruktsiooni. Seega ei ole tohi lõõri siduda hoone konstruktsiooniga, mistõttu peab selle ja lõõri vahele jätma 5 kuni 10 mm vaba ruumi (joonis 5).
  2. Lõõr ei tohi olla otseses kokkupuutes kergesti süttivate seinapindadega. Seetõttu tuleb järgida minimaalselt 5 cm vahemaa nõuet ja vabas ruum peab võimaldama õhuringlust (joonis 6).
  3. Katte läbimise kohas peab lõõri väljaviigu juures peab olema laienemine:1) tulekindla katte puhul 3 cm (joonis 7.a)2) tuleohtliku katte puhul 5 cm (joonis 7.b)

Vaba ruum tuleb täita tulekindla isolatsiooniga.

  1. Suitsulõõri läbiminek tuleohtlikust seinast peab olema vähemalt 15 cm raadiuses kaitstud tulekindla materjaliga – näiteks tulekindla isolatsiooniga (joonis 8.a). Suitsulõõri läbiminek tulekindlast seinast peab termopinge vältimiseks olema kogu pikkuses isoleeritud (joonis 8.b).
  2. Savienojot dūmrovi ar dūmvada keramisko pieslēguma T-gabalu, obligāti jāievēro izplešanās rezerve:
    1. gāzes un eļļas katliem ar zemu dūmgāžu temperatūru, dilatācijas spraugai jābūt apmēram 3 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu vai arī ar elastīgu, ugunsdrošu silikonu.
    2. cietā kurināmā katliem dilatācijas spraugai jābūt 5 – 10 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu – Zīm. 8a un 8b.
    3. klassikaliste kaminate ja kaminahjude puhul peab laienemispragu olema 5–10 mm, täita seda saab spetsiaalse tulekindla nööriga. Sel juhul on soovitatav kasutada ühenduse 45° T-tükki (joonis 9).

Enne suitsulõõri sisestamist ühenduse T-tüki sisse, tuleb selle sissemineva otsa ümber kerida tulekindlat nööri. Nööri soovitatavad mõõtmed on esitatud tabelis nr 1.

Tulekindel nöörNööri pikkus eeldusel, et keritakse 4 keeretNööri pikkus eeldusel, et keritakse 4 keeretNööri pikkus eeldusel, et keritakse 4 keeretNööri pikkus eeldusel, et keritakse 4 keeret
D 14D 16D 18D 20
Ø 6 mm 1,72 m2,00 m2,28 m2,56 m
Ø 10 mm 1,68 m1,96 m2,24 m2,25 m

ETTEVAATUST! Mõnikord esineb olukordi, kus on ehitustööde teostamise ajal vaja ruumide soojendamise eesmärgil kütteseade ajutiselt ühendada. Sellisel juhul tuleb järgida, et suitsulõõri pikkus oleks piisav, et ühenduse T-tükk ei puutuks otseselt kokku leegiga. Sellist tüüpi kütteseadmete ühendamine suitsulõõri liiga lühikeste järkudega võib põhjustada termilist šokki ja viia ühenduse T-tüki vigastusteni (rebenemiseni).