1. Dūmtraukis yra laisvai stovinti konstrukcija. Kartu draudžiama dūmtraukį sujungti su pastato konstrukcija, todėl tarp jos ir dūmtraukio reikia palikti nuo 5 iki 10 mm dydžio plyšį – Pieš.5.
  2. Dūmtraukis negali lygiai priglusti prie labai degių sienų paviršių. Todėl turi būti laikomasi mažiausiai 5 cm nuokrypio, o laisvoje patalpoje turi būti leidžiama cirkuliuoti orui – Pieš.6.
  3. Dilatacija prie dūmtraukio išėjimo per perdangą turi būti:1. Kai perdanga nedegi 3 cm – Pieš.7.a2. Kai perdanga degi 5 cm – Pieš.7.b

Laisvą patalpą reikia užpildyti priešgaisrine izoliacija

  1. Gulstinio dūmtraukio perėjimas per nedegią sieną turi būti apsaugotas mažiausiai 15 cm radiusu nedegia medžiaga – pavyzdžiui, priešgaisrine izoliacija – Pieš.8a. Gulstinio dūmtraukio perėjimas pro priešgaisrinę sieną turi būti izoliuotas visu ilgiu, siekiant išvengti termoįtampos – Pieš.8b.
  2. Sujungiant gulstinį dūmtraukį su dūmtraukio keramine T formos jungtimi, privalu būtinai atsižvelgti į plėtimosi rezervą:
    1. Dujinių ar alyvinių katilų, kurių žema degimo dujų temperatūra, dilatacijos plyšys turi būti maždaug 3 mm, o užpildyti jį galima specialia priešgaisrine virve arba elastingu, priešgaisriniu silikonu.
    2. kietu kuru kūrenamų katilų dilatacijos plyšys turi būti 5 – 10 mm, o užpildyti jį galima specialia priešgaisrine virve – Pieš. 8a ir 8b.
    3. klasikinių židinių ir židinio pakurų dilatacijos plyšys turi būti 5 – 10 mm, o užpildyti jį galima specialia priešgaisrine virve. Šiuo atveju rekomenduojama naudoti 45° T formos jungtį – Pieš. 9

Prieš įstatant gulstinį dūmtraukį į T formos jungtį, jo įkišamą galą reikia apvynioti priešgaisrine virve. Rekomenduojami virvutės matmenys nurodyti 1 lentelėje.

Priešgaisrinė virvėVirvės ilgis darant prielaidą, kad susukamos 4 vijosVirvės ilgis darant prielaidą, kad susukamos 4 vijosVirvės ilgis darant prielaidą, kad susukamos 4 vijosVirvės ilgis darant prielaidą, kad susukamos 4 vijos
D 14D 16D 18D 20
Ø 6 mm 1,72 m2,00 m2,28 m2,56 m
Ø 10 mm 1,68 m1,96 m2,24 m2,25 m

DĖMESIO! Kartais būna situacijų, kai vykdant statybos darbus reikia prijungti laikiną šildymo įrenginį, siekiant prišildyti patalpas. Šiuo atveju reikia stebėti, kad gulstinio dūmtraukio ilgis būtų toks, kad nebūtų tiesioginio T formos jungties kontakto su liepsna. Šio tipo šildymo įrenginių prijungimas, kai per trumpos gulstinio dūmtraukio grandys, gali sukelti terminį šoką ir todėl gali atsirasti T formos jungties gedimų (įtrūkimų).