EKO modulinės dūmtakių sistemos pasižymi labai stabilia konstrukcija. Tai leidžia kelti mūsų dūmtakius iki bendro 25 m aukščio, matuoti nuo pagrindo, su sąlyga, kad jo aukštis virš stogo paviršiaus atitinka vertes, kurios parodytos 4 lentelėje.

Dūmtakio tipasDūmtakio diametras (cm)Išorės matmenys (cm)Dūmtakio aukštis h (m)Apmūrytas plytomis 12 cm (m)Aptinkuotas
-2cm (m)
Vieno ortakio14-2036x368 m2,101,50
8-25 m1,801,00
vieno ortakio su 1 ventiliaciniu kanalu14-2036x508 m2,401,70
8-25 m2,001,00

DĖMESIO! Lentelės taikymo sąlyga yra dūmtakio šonų parėmimas pastato stogo konstrukcijoje – Pieš.17.

  1. Siekiant užtikrinti dūmtakio horizontalų stabilumą išėjime per stogą ir kartu atriboti jį nuo pastato konstrukcijos, reikia jį atitinkamai tvirtinti prie stogo konstrukcijos. Iš kvadratinio vamzdžio arba c-profilio reikia padaryti dūmtakį apimančias groteles ir varžtais jas reikia pritvirtinti prie stogo konstrukcijos sijų. Metalines groteles tvirtinti virš arba po sijomis.  Dūmtakio viršstoginės dalies aukštis h pagal 4 lentelę.
  2. EKOmds dūmtakių viršstoginės dalies, kuri viršija 4 lentelėje nurodytus dydžius, stabilumą galima užtikrinti papildomai armuojant. Armatūra sudaroma iš metalinių Ø12 mm strypų, kurie dedami į modulinio bloko kampuose esančias Ø 30 mm angas. Siekiant palengvinti armavimo procesą, rekomenduojama naudoti Ø 12 mm strypus srieginiais galais ir sujungti juos tarpusavyje ilgaisiais sraigtais su vidiniu sriegiu M10 mm – Pieš.18Standartinio strypo ilgis yra 100 cm. Susukus konkrečiam dūmtakiui reikiamą strypų daugumą, paskutinį strypą reikia prisukti taip, kad jo viršutinis galas būtų maždaug 25 cm žemiau už dūmtakio pabaigą. Strypai turi remtis į specialius kamščius, kurie prieš tai tam tikrame aukštyje yra įsprausti į dūmtakio bloko kampuose esamas angas – Pieš.19.b. Rekomenduojamas bendras armatūros ilgis turėtų būti du kartus didesnis už dūmtakio viršstoginės dalies ilgį (pvz., dūmtakio, kurio viršstoginės dalies ilgis 2 m – 4 m; 3 m – 6 m armatūros) ir apačioje turi remtis mažiausiai 0,75 m atstumu po perdanga – Pieš. 19.

    Modulinio bloko kampuose esančias angas, į kurias įdėti ir tarpusavyje sujungti strypai, privalu aplieti skystu cemento mišiniu – Pieš.19.a.