1. Kiekviename pastate, kuriame įmontuotas šildymo katilas, turi būti efektyvi dūmų pašalinimo ir vėdinimo sistema.
 2. Traukos efektas dūmų ir ventiliaciniuose kanaluose atsiranda dėl slėgio ir temperatūros skirtumo: vėsesnis oras iš lauko pusės ir šiltesnis, lengvesnis oras iš pastato vidaus pusės.
 3. Šiuolaikinės dūmtakių sistemos turi būti:
  • atsparios kondensato poveikiui,
  • atsparios galimam suodžių degimui,
  • sandarios – tai užtikrina tinkamą trauką ir saugumą vartotojui.
 4. Dūmtakio minimalus vidinis diametras negali būti mažesnis nei 140 mm (išskyrus kondensacinius katilus su uždara degimo kamera).
 5. Rekomenduojama naudoti apvalaus skerspjūvio dūmtakius, nes jų mažesnis degimo dujų trinties pasipriešinimas pašalinant per dūmų kanalą. Taip pat šių dūmų kanalų skerspjūvių pranašumas – didesnis efektyvumas juos periodiškai valant.
 6. Dūmtakio skerspjūvį reikia priderinti prie jo aukščio,  šildymo katilo galingumo ir rūšies, taip pat naudojamo kuro rūšies.
 7. Dūmtakių išvadai turi būti pasiekiami valymui ir periodinei kontrolei. Todėl ant stogo turi būti užtikrintas laisvas priėjimas prie dūmtakių.
 8. Turi būti užtikrinta, kad valymo durys būtų dūmtakio valymui skirtoje vietoje ir atstumas nuo jų iki arti esančių degiųjų medžiagų būtų mažiausiai 30 cm. Jei reikia padaryti papildomas valymo duris virš T formos jungties (pavyzdžiui, ant aukšto), grindys, pagamintos iš degiųjų žaliavų, turi būti padengtos nedegia medžiaga (pavyzdžiui, metalo lakštu, akmens masės ar keramine plytele). Jei dūmtakio viršstoginė dalis yra stambi arba stogas labai nuožulnus, itin praktiškas sprendimas – įmontuoti papildomą valymo liuką maždaug 100 cm virš stogo.

DĖMESIO! Papildomo valymo liuko įrengimas turi būti derinamas su kaminkrėčiu.