1. Katrā ēkā, kurā ir uzstādīts apkures katls, jābūt efektīvai dūmu novadīšanas un ventilācijas sistēmai.
 2. Vilkmes efekts dūmu un ventilācijas kanālos rodas spiediena un temperatūras starpības rezultatā: vēsāks gaiss no ārpuses un siltāks, vieglāks gaiss no ēkas iekšpuses.
 3. Mūsdienīgām dūmvadu sistēmām jāraksturojas ar:
  • noturību pret kondensāta iedarbību,
  • noturību pret iespējamu sodrēju degšanu,
  • blīvumu, kas nodrošina pareizu vilkmi un drošību lietotājam.
 4. Dūmvada minimālais iekšējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 140 mm (izņemot kondensācijas tipa katlus ar slēgtu degšanas kameru).
 5. Ieteicams izmantot dūmvadus ar apļveida šķērsgriezumu, jo tiem ir zemāka dūmgāzu berzes pretestība izejot cauri dūmkanālam. Šādu dūmkanālu šķērsgriezumu priekšrocība ir arī lielāka efektivitāte to periodiskas tīrīšanas laikā.
 6. Dūmvada šķērsgriezums ir jāpielāgo tā augstumam,  apkures katla jaudai un veidam kā arī  izmantotā kurināmā veidam.
 7. Dūmvadu izvadiem jābūt pieejamiem tīrīšanai un periodiskai kontrolei. Tāpēc uz jumta ir jānodrošina brīva pieeja dūmvadiem.
 8. Jānodrošina, lai tīrīšanas durvis atrastos dūmvada tīrīšanai piemērotā vietā un attālums no tām līdz tuvumā esošiem degošiem materiāliem būtu vismaz 30 cm. Ja ir nepieciešams izveidot papildus tīrīšanas durvis virs pieslēguma T-gabala (piemēram, bēniņos), grīdai no ugunsnedrošiem materiāliem jābūt pārklātai ar ugunsdrošu materiālu (piemēram, metāla loksni, akmens vai keramikas flīzi). Gadījumā, ja dūmvada virsjumta daļa ir ievērojama vai jumtam ir liels slīpums, ļoti praktisks risinājums ir uzstādīt papildus tīrīšanas lūku apmēram 100 cm virs jumta.

UZMANĪBU! Papildus tīrīšanas lūkas izveide ir jāsaskaņo ar skursteņslauķi.