1. Igas hoones, kuhu on paigaldatud küttekatel, peab olema tõhus suitsu ärajuhtimise ja ventileerimise süsteem.
 2. Suitsu- ja ventileerimiskanalites tekib tõmbeeffekt rõhu ja temperatuuri vahe tulemusel: külmem õhk väljastpoolt ning soojem ja kergem õhk hoone seest.
 3. Kaasaegsetel lõõrsüsteemidel peavad olema järgmised omadused:
  • vastupidavus kondensaadi mõju suhtes,
  • vastupidavus võimaliku tahma põlemise suhtes,
  • tihedus, mis tagab kasutajale õige tõmbe ja ohutuse.
 4. Lõõri minimaalne sisediameeter ei tohi olla väiksem kui 140 mm (välja arvatud suletud põlemiskambriga kondensatsiooni tüüpi katlad).
 5. Soovitav on kasutada ümmarguse ristlõikega lõõre, sest nendel on suitsukanali läbimisel madalam suitsugaaside hõõrdetakistus. Suitsukanalite selliste ristlõigete eeliseks on ka suurem tõhusus nende perioodilise kasutamise puhul.
 6. Lõõri ristlõiget tuleb kohaldada lõõri kõrguse, kütmiskatla võimsuse ja tüübiga ning kasutatud kütte tüübiga.
 7. Lõõri väljaviigud peavad olema puhastamiseks ja perioodiliseks kontrollimiseks ligipääsetavad. Seetõttu tuleb katusel tagada vaba juurdepääs lõõride juurde.
 8. Tuleb tagada, et puhastamisluugid oleks lõõri puhastamiseks sobivas kohas ja vahemaa nendest kuni lähedal olevate põlevate materjalideni oleks vähemalt 30 cm. Kui on vaja luua täiendavaid puhastamisavasid ühenduse T-tüki kohal (näiteks pööningul), siis peab tuleohtlikust materjalist põrand olema kaetud tulekindla materjaliga (näiteks metallist lehe, kivi või keraamilise plaadiga). Juhul, kui katuse kohal olev lõõri osa paistab liialt silma või kui katusel on suur kalle, on väga praktiliseks lahenduseks täiendava puhastamisava tegemine paigaldamine katusest umbes 100 cm kõrgemale.

TÄHELEPANU! Täiendava puhastamisava tegemine tuleb kooskõlastada korstnapühkijaga.