1. Dūmvada efektīvajam augstumam, kas mērīts no pieslēguma T-gabala līdz augšējam izvadam, jābūt:
  • katliem, kas darbojas uz gāzi minimums 4 m.
  • katliem, kas darbojas uz šķidro un cieto kurināmo minimums 5 m.
 2. Ieteicams, lai dūmvadi, kas tiek uzstādīti ārpus ēkas, tiktu termoizolēti un saistīti ar ārsienu, izmantojot sienā noenkurotas apskavas. (Zīm.1.). Minimālais apskavu skaits – 2 gb.; maksimālais apskavu solis – ik pēc 3m.

 3. Dūmvada augstumam virs jumta ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  1. pie plakaniem jumtiem ar slīpumu līdz  12°, dūmvada izvadam jābūt vismaz par  0,6 m augstākam par kori, neatkarīgi no jumta konstrukcijas – Zīm.2.a

  2. pie slīpiem jumtiem ar jumta slīpumu virs 12° un viegli uzliesmojošu segumu, dūmvada izvadam jābūt vismaz par 0,6 m augstākam par kores līmeni – Zīm.2.b

  3. pie slīpiem jumtiem ar jumta slīpumu virs 12° un nedegošu, grūti uzliesmojošu segumu, dūmvada izvadam jābūt vismaz par 0,3 m augstākam par jumta segumu un  horizontālā attālumā vismaz 1,0 m no šī seguma – Zīm.2.c

 1. Jumta segumu ar slīpumu lielāku par 12 °, būtu jāuzskata par šķērsli pareizai dūmvada darbībai. Tāpēc, atkarībā no dūmvada atrašanās vietas attiecībā pret ēkas augstāko elementu, kas rada šo šķērsli (aizsegu), dūmvadu izvadiem ir jāatrodas:
 1. vismaz 0,3 m virs šķēršļa (aizsega) dūmvadiem, kas atrodas attālumā līdz 1,5 m no šā šķēršļa – Zīm.3.a
 2. līdz ar šķēršļa (aizsega) augšējās malas līmeni dūmvadiem, kas atrodas attālumā no 1,5 līdz 3,0 m no šā šķērsļa – Zīm.3.b
 3. 12° leņķī pret horizontu no šķēršļa augšējās malas dūmvadiem, kas atrodas attālumā no 3,0 līdz 10,0 m no šā šķērsļa – Zīm.3.c