1. Dūmtakio efektyvus aukštis, matuojamas nuo T formos jungties iki viršutinio išvado, turi būti:
   • katilų, kūrenamų dujomis minimumas 4 m.
   • katilų, kūrenamų skystu ir kietu kuru minimumas 5 m.
 2. Rekomenduojama, kad dūmtakiai, kurie montuojami už pastato, būtų termoizoliuoti ir susiję su išorine siena, naudojant sienoje inkaruotas apkabas. (Pieš.1.). Minimalus apkabų skaičius – 2 vnt.; maksimalus apkabų žingsnis – kas 3m.

 3. Dūmtakio aukštis virš stogo turi atitikti šias sąlygas:
  1. prie plokščių stogų, kurių nuolydis iki 12°, dūmtakio išvadas turi būti mažiausiai  0,6 m aukštesnis už kraigą, nepriklausomai nuo stogo konstrukcijos – Pieš. 2.a
  2. nuožulnių stogų, kurių stogo nuožulnumas virš 12° ir jie yra iš labai degios dangos, dūmtakio išvadas turi būti mažiausiai 0,6 m aukštesni už kraigo lygį – Pieš. 2.b

  3. nuožulnių stogų, kurių stogo nuožulnumas virš 12° ir jie yra iš nedegančios, labai nedegios dangos, dūmtakio išvadas turi būti mažiausiai 0,3 m aukštesnis už stogo dangą ir  horizontaliu atstumu mažiausiai 1,0 m nuo šios dangos – Pieš.2.c

 1. Stogo dangą, kurios nuožulnumas didesnis nei 12 °, reikėtų laikyti kliūtimi tinkamam dūmtakio veikimui. Todėl, priklausomai nuo dūmtakio buvimo vietos pastato aukščiausio elemento atžvilgiu, kuris sudaro šią kliūtį (uždangą), dūmtakių išvadai turi būti:
 1. mažiausiai 0,3 m virš kliūties (uždangos) dūmtakių, kurie yra iki 1,5 m atstumu nuo šios kliūties – Pieš.3.a
 2. iki kliūties (uždangos) viršutinio krašto lygio dūmtakių, esančių nuo 1,5 iki 3,0 m atstumu nuo šios kliūties – Pieš.3.b
 3. 12° kampu prieš horizontą nuo kliūties viršutinio krašto dūmtakių, esančių nuo 3,0 iki 10,0 m atstumu nuo šios kliūties – Pieš.3.c